Vše o počítačích a jiné zajímavosti

O programování

Z knihy "Programátorské poklesky"

Jsou to úryvky a různé citáty uvedené v této knize.

 

Odborník je člověk, který se už dopustil všech obvyklých chyb v určitém oboru.  Niels Bohr

 

Chyby působené lidmi je možné vyloučit pouze tehdy, jestliže vyloučíme působení lidí.   D. Parnas, P. Clements

 

Člověk je omyl přírody.   Gilbert

 

Počítač je zařízení, které dokáže za minutu udělat tolik chyb, kolik by tisíc matematiků dělalo deset let.   Programátorský folklór

 

Binární radosti a digitální povzdechy jsou jak milenky, jsem jeden z mnoha a kradu ti jenom myšlenky jsem k tobě user-friendly.   Ian Anderson: User-friendly (z alba Walk into Light)

 

  „Ten sort s apdejtovanejma opšnama mi vypliv mraky vórningů, tak jsem džob po čekpointu típnul, Svičnul jsem se pod sysmana a zkolektoval júzrhuky, ale hodilo to systém eror.“

  „Zkus dylítnout vérkfajly a vyendovat se. Pak to exekni z meku do malýho beče s trasováním na olejblovanou pásku a autput esajnuj na flopáč. Jestli to krešne, vylistuj žurnál s dampem, kilni spůlfajly a před odlogováním vytancuj modulovou. Oukej?“

Při poslechu tohoto fragmentu rozhovoru mezi dvěma ostřílenými programátory by pracovníkům Ústavu pro jazyk český pravděpodobně běhal mráz po zádech a laická veřejnost by se zřejmě domnívala, že se jedná o esperanto, protože některá slova v té divné mluvě jsou přece česká.

Jsou dvě cesty, jak přistupovat k psaní počítačových programů:

-         první – vypracovat je tak jednoduché, že v nich zřejmě nejsou žádné nedostatky;

-         druhá – vypracovat je tak složité, že v nich nejsou žádné nedostatky zřejmé.   T. Hoare

 

Kterýkoli hotový program je zastaralý. Kterýkoli program stojí více a trvá déle. Kterýkoli program bude růst, až zaplní veškerou paměť, která ho musí udržovat. Je-li program užitečný, vypracuje se k němu dokumentace.   Programátorský folklór

 

Želva je tu s námi tak dlouho proto, že ona je lepší než cokoli jiného co do své želvovitosti. E. Fredin

   Želva je tradičním symbolem pomalosti. Želvovitý program si dá na čas, než přestane trápit procesor a obtěžovat vnitřní i vnější paměť. Když konečně skončí, uslyšíte (budete-li dobře poslouchat), jak se někde od aritmetické jednotky ulehčeně ozve sotva slyšitelné „Uff!!!“

 

Jestliže program bezchybně funguje, je to jenom proto, aby mohl v nestřeženém okamžiku způsobit tím větší škodu.    Programátorský folklór

 

Je-li nějaký způsob, jak něco udělat složitěji a s větší námahou, někdo na něj přijde.   Z Parkinsonových zákonů

 

Je velmi jednoduché něco zkomplikovat, zato bývá značně komplikované něco zjednodušit. Tzv. Meyerův zákon

 

Čím snadněji se něco udělá, tím obtížněji se to pak mění.    Tzv. Engův princip

 

Chybovat je lidské, ale dokonale něco „zašmodrchat“ – na to je potřeba počítač.   Programátorský folklór

 

Může-li něco selhat, pak to selže. může-li selhat více věcí, pak selže ta, která napáchá nejvíce škody.    Z tzv. Murphyho zákonů

 

Počítačový program dělá přesně to co mu řeknete, nikdy však nedělá to, co byste chtěli, aby dělal. Tzv. Greenův 3. zákon

 

Žádná programátorská úloha není tak jednoduchá, aby se na ní nedalo něco pokazit.   Programátorský folklór

 

Jestliže něco nemůže dopadnout špatně, stejně to špatně dopadne.   Tzv. Schnatterlyho souhrn logických důsledků

 

Příroda nadržuje skrytým chybám.   Z tzv. Murphyho zákonů

 

Příčiny, které mohou zruinovat muže, jsou tři: ženy, hazard a bezmezná důvěra k odborníkům.    Georges Pompidou

 

Nedůslednost je to jediné, v čem jsou lidé důslední.    John Steinbeck

 

U pramene každé chyby počítače jsou nejméně dvě chyby člověka. Jedna z nich je ta, že z chyby viní počítač.    Programátorský folklór

 

Na každou otázku existuje jednoduchá, snadno pochopitelná nesprávná odpověď.   Z tzv. Murphyho zákonů

 

Udělat něco obtížným způsobem je vždy snazší.    Tzv. Murphyho paradox

 

Soudím, že pánbůh, tvoře člověka, přecenil své možnosti.    Oscar Wilde

 

Je to horší než zločin, je to chyba.    Policejní ministr Roucho při popravě vévody z Enghienu

 

Chybovat je lidské, ale když se guma opotřebuje dřív než tužka, přeháníte to.    J. Jenkins

 

Chybovat je lidské, ale člověk se přitom cítí báječně. Mae Westová

 

Nejjednodušší chyby se nejhůře hledají.    Programátorský folklór

 

to, jakou „paseku“ chyba způsobí, nezávisí na množství intelektu vynaloženého na její vytvoření.    Programátorský folklór

 

Všechna stejná čísla v počítači jsou si rovna. Ale některá jsou si rovnější.    Parafráze na klasické téma

 

Zdá-li se vám, že všechno funguje, určitě jste něco přehlédli.    Z tzv. Murphyho zákonů

 

Čím promyšleněji lidé jednají, tím účinněji je může postihnou náhoda.    Friedrich Dürrenmat

 

Axiomatická teorie programování:

     Definice 1: Program je konečná posloupnost příkazů.

     Axióm 1: V každém programu je alespoň jedna chyba.

     Axióm 2: Každý program, který obsahuje více než jeden příkaz, je možno napsat alespoň

                     o jeden příkaz úsporněji.

     Věta 1: Každý program lze zkrátit na jediný příkaz, a ten je chybný.

Programátorský folklór

 

Jak moc dobrý má být dobrý program?    Petr Koubský

Kdy máte začít testovat? Nejlepší odpověď na tuto otázku je: Jakmile je co testovat!    G. Gibson,  J. Young

 

Představa, že programování by bylo možno shrnout do výuky receptů, je mylná.    Niklaus Wirth

 

Mohu odolat všemu kromě pokušení.    Oscar Wilde

 

Beztak to nebude fungovat.    Tzv. Jenkinsonův zákon

 

Radost z toho, že někdo objeví něco nového, je omyl starý 6000 let.    Jean Paul

 

Člověk se rád směje. Jiným.    S. J. Lec

 

Naše poslání v životě není mít úspěch, ale v dobré náladě pokračovat v chybování.    R. L. Stevenson

 

Druhá nejlepší věc po znalosti něčeho je vědět, kde informaci o znalosti najít. S. Johnson

Vrátit se zpět na stránku Vtipy o programování

Žádné komentáře
 
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti